06 KABLOVI Jagodina

05 SLOBODA Čačak
November 1, 2004
07 DAURA Rafinerija, Baghdad Irak
December 1, 2012
Prikaži sve

06 KABLOVI Jagodina

  • Zadatak Rekonstrukcija i revitalizacija kotla - mlinsko loženje, zamena ekrana, pregrejača i paketa ekonomajzera

KABLOVI Jagodina

Rekonstrukcija i revitalizacija kotla – mlinsko loženje, zamena ekrana, pregrejača i paketa ekonomajzera

06

KABLOVI Jagodina

Rekonstrukcija i revitalizacija kotla - mlinsko loženje, zamena ekrana, pregrejača i paketa ekonomajzera