DELATNOSTI

delatnosti Termah

TERMAH GROUP raspolaže dovoljnim brojem stručnjaka, visokog nivoa znanja, iskustva i kreativnosti, tako da, u pravim tržišnim uslovima, svojim Poslovnim partnerima može da pruži usluge u obliku KNOW-HOW, INŽENJERINGA i KONSALTINGA za kompletna energetska i procesna postrojenja ili pojedinačne usluge koje se odnose na delove tih postrojenja.

DELATNOSTI OPIS
Projektna i konstrukciona dokumentacija Dokumentacija kotlova na tečno, gasovito, čvrsto gorivo i biomasu, kontrola kvaliteta...
Realizaciju objekata po sistemu “ključ u ruke”

Nabavka, proizvodnja, isporuka, montaža opreme, puštanje u pogon, finansijski inženjering...

Revitalizacija i remont Sanacija dotrajalih postrojenja i priprema za sledeći period eksploatacije...

Projektna i konstrukciona dokumentacija

Izrada dokumentacije prema sledećem:


Koncepcija objekta & radionička dokumentacija
Dokumentacija za: čelične konstrukcije; kotlove na tečno, gasovito, čvrsto gorivo i biomasu sopstvene konstrukcije - u saradnji sa partner firmama; oprema pod pritiskom – rezervoari; procesna oprema; ložne uređaje i prateću opremu
Kontrola kvaliteta

KLJUČ U RUKE

Realizacija objekata po sistemu “KLJUČ U RUKE”:


Dokumentacija & finansijski inženjering

Nabavka, proizvodnja i isporuka opreme
Montaža opreme, puštanje u pogon i dokazivanje parametara.

REVITALIZACIJA SA REKONSTRUKCIJOM

Revitalizacija sa rekonstrukcijom se sprovodi kod postojećih postrojenja, obično dugog veka trajanja, zbog promena koje su se desile za to vreme, ne samo na postrojenju zbog teških eksploatacionih uslova i dotrajalosti delova i materijala, već i usled pojave modernijih tehničkih rešenja u gradnji kotlova (membranska ložišta), raspoloživosti goriva na tržištu (čvrsta, tečna, gasovita), potreba tehnoloških procesa proizvodnje i dr.

Kotlovi, robusne čelične konstrukcije, ozračenih, ekranskih ložišta sa velikom količinom ozida i izolacije, čiji je vek trajanja i preko 30 godina, već posle 15 do 20 godina eksploatacije su veoma pogodni za revitalizaciju zbog smanjenja kapaciteta i parametra medija koji proizvode, stepena korisnosti, sigurnosti i pouzdanosti, oštećenja delova pod pritiskom (posebno kod kotlova koji rade sezonski: toplane, šećerane-zbog tog stanja i izradi varijanti mogućih tehničkih rešenja, izbora najpovoljnijeg rešenja sa tehničkog i ekonomskog aspekta u dogovoru sa Poslovnim partnerom, izradi tehničke dokumentacije plana i programa izvođenja radova, obezbeđenja radova na postrojenju, servisiranju uređaja stajaće korozije).

Proces REVITALIZACIJE energetskih ili procesnih postrojenja ili opreme zahteva čitav niz aktivnosti, počev od utvrđivanja stanja u kome se postrojenje nalazi, analizi i puštanju u pogon, uz kontrolu Inspekcije parnih kotlova i obuku pogonskog osoblja.

Revitalizovana postrojenja su u stanju da budu u pogonu još narednih 20-tak godina.