OSNOVNI PODACI

01

OSNOVNI PODACI

Podaci o preduzeću

“TERMAH GROUP” d.o.o Preduzeće za projektovanje, inženjering, montažu i promet

Adresa
Cara Nikolaja II 61c, 11000, Beograd, Srbija.
Poreski identifikacioni broj(PIB)
105789901
Matični broj firme
20461152
Šifra delatnosti
7022
Ime i prezime ovlašćenog lica
Aleksandar Hrnjiček
Kontakt telefon
011 3086 498
Telefaks
011 3086 499
E-mail
info@termah.com
Naziv banke
Unicredit bank Srbija a.d. Beograd
Tekući račun firme
170-30006451001-10
02

DOWNLOAD

Agencija za privredne registre, Rešenje o registrovanom ponuđaču TERMAH GROUP DOO, 1649/2015 od 23.04.2015.g. APR Rešenje o registrovanom ponuđaču TERMAH DOO
Licenca - br H190Ml za izradu tehničke dokumentacije projekata termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 i više MW Rešenje građevinarstva i urbanizma br. 351-03-00756/2012-07
03

LICENCE

Sertifikat AAA_ENG20151 Sertifikat AAA_ENG20151
Sertifikat za upravljanje projektima u skladu sa ISO standardom 9001:2008, u domenu razvoja, dizajniranja I prodaje bojlera I električne opreme. TuV TG sertifikat E